Privacy policy

Bedrijfsgegevens

OWN agency B.V.
Meelfabriekplein 2h
2312 LK LEIDEN
+31 71 5663744
KvK 52160114
ownagency.nl
hello@ownagency.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

OWN agency verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • Functie contactpersoon
 • Geboortedatum contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (algemeen en mobiel indien van toepassing)
 • E-mailadres (algemeen en direct)
 • KvK nummer
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OWN agency verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren naar aanleiding van een opdracht aan OWN agency
 • Voor het verzenden van een (digitale) mailing en/of uitnodiging
 • Voor het versturen van een (digitale) verjaardagskaart op uw verjaardag
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het afhandelen van offertes, opdrachten, contracten en betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming

OWN agency neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en/of bedrijven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OWN agency bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

OWN agency verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval dat derde partijen toegang hebben tot uw gegevens, zijn uw en onze rechten geborgd door een verwerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OWN agency gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Aanvullend maken wij gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Toegang tot uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OWN agency. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@ownagency.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OWN agency neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@ownagency.nl. Dit privacy statement kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomende gevallen zult u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.